O nas

 

 • Prowadzimy Poradnię Młodzieżową
 • Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS (bezpłatne i anonimowe testy)
 • Prowadzimy Poradnię Młodzieżową i Rodzinną Poradnictwo psychologiczne i terapia dla młodzieży, dorosłych i par,
 • Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy seksualnej
 • Zajęcia z edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży
 • Szkolenia nt. seksualności, edukacji seksualnej, HIV/AIDS, itp.
 • Organizowanie seminariów i konferencji Obchody Memoriału Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS (maj), Światowego Dnia Walki z AIDS (1 grudnia)
 • Akcje profilaktyczne (np. podczas Przystanku Woodstock, a potem Pol’and’Rock Festival)
 • Przygotowujemy i prowadzimy programy edukacyjne w zakresie zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
 • Prowadzimy projekty edukacji społecznej.
 • Organizujemy spotkania edukacyjne, seminaria, konferencje i szkolenia.
 • Wydajemy ulotki, materiały edukacyjne
 • Podejmujemy współpracę z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.