Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna

Dyżury w siedzibie stowarzyszenia:
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra
e-mail: trr.zgora@gmail.com

Bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą: wtorki, środy i czwartki;
w godzinach popołudniowych 16.00-19.00; po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

Zespół:
Pani Ewa Pelińska – pedagog, terapeuta – tel. 605 035 652
Pani Tatiana Sawicka – psycholog – tel. 605 460 418
Pani Jolanta Danielak – psycholog – tel. 605 990 557

Finansowane ze środków: Urząd Miasta Zielona Góra