Poradnictwo dla dorosłych

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna
Dyżury w siedzibie stowarzyszenia:

Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra
e-mail: trr.zgora@gmail.com

Bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą po umówieniu się na wizyty telefonicznie w godzinach popołudniowych.

Dyżury:

Wtorek 13.00-15.00
Ewa Pelińska – pedagog
tel: 605 035 65

Wtorek 15.00-18.00
Jolanta Danielak – psycholog
tel: 605 990 557

Środa 13.00-15.00
Jolanta Danielak – psycholog
tel: 605 990 557

Termin ustalany telefonicznie:

Ewa Szumigraj – pedagog, terapeuta
tel: 793 213 390

Mariusz Matysik (tylko w poniedziałki) – terapeuta uzależnień
tel: 608 416 391

1.08.2020
Rozpoczynamy Projekt Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym oraz ochrona przed przemocą w rodzinie
Nasi specjaliści przyjmują bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

15.08.2020
Rozpoczynamy Projekt Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych doznających krzywdzenia lub zagrożonych różnymi formami przemocy


Nasi specjaliści przyjmują bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra